Svenska C G Jungstiftelsen

Svenska C G Jung Stiftelsen


Svenska C G Jung Stiftelsens första protokoll är daterat 15 september 1988. Grundarna och initiativtagarna till bildandet av stiftelsen var Håkan Raihle och Stina Thyberg (1925 – 2007.)

Stina var den första jungianska psykoanalytiker som efter utbildning vid C G Junginstitutet i Zürich,

återvände till Sverige och etablerade en privatpraktik i Södertälje.

Intresset för den analytiska psykologin var stort och den omfattande kurs och föreläsningsverksamhet som följde var ofta fulltecknad.


Under 1990 talet bildades även vänföreningar till stiftelsen i Stockholm, Göteborg och Skåne. Tidskriften Coniunctio började komma ut som en tidskrift för analytisk psykologi och kultur.


Stiftelsens målsättning är:


- att utan vinstsyfte för enskild person, företag eller organisation stödja utbildning och forskning inom området analytisk psykologi, arrangera eller ekonomiskt stödja föreläsningar, seminarier mm.


-att i första hand stödja verksamhet som kan tillgodose behovet av analytisk psykologi i Sverige.


Idag fortsätter stiftelsen sitt arbete för den analytiska psykologin i Sverige genom att stödja vänföreningarnas olika välbesökta arrangemang.

 

Stina Thybergs omfattande bibliotek inom området analytisk psykologi finns numera tillgängligt för utlåning vid Högskolan i Gävle.

Tidskriften Coniunctio är gratis tillgänglig som nättidskrift. (Äldre utgåvor finns att köpa via hemsidan.)


Stiftelsen delar även ut stipendier och sista ansökningsdatum är varje år 1 mars, 1 juli och 1 november.


Stiftelsens pg är 39 38 34 - 7