Jungvännerna i Stockholm

Jungvännerna i Stockholm

Introduktion till CG Jungs psykologi

.

Föreläsning med Suzanne Gieser
Denna föreläsning ger en introduktion till CG Jungs analytiska psykologi. Den ämnar ge en kort historik,
en introduktion till grundläggande begrepp och teorier, samt en överblick över den analytiska psykologins
metoder.

Tid:              Lördag 24 september 2022 kl. 14.00 – 16.30
Plats:           Sensus, Medborgarplatsen, plan 7
Kostnad:     50:- medlemmar, 100:- ej medlemmar.
Anmälan:    Ingen förhandsanmälan

Hjälteresan


Föredrag med Eva-Li Johansson

 

"It is not famine, not earthquakes, not microbes, not cancer, but man himself who is man’s greatest danger to man, for the simple reason that there is no adequate protection against psychic epidemics, which are infinitely more devastating than the worst natural catastrophes." C.G Jung. CW 18 The Symbolic Life, §1358


Eva-Li Johansson är journalist, frilansredaktör och uttryckande konstterapeut.

Hon har studerat psykologi i hela sitt vuxna liv och har ett passionerat intresse för olika kulturer och livsåskådningar.

 

Tid:              Lördag 22 oktober kl. 14.00 – 16.30
Plats:           Sensus, Medborgarplatsen, plan 7 
Kostnad:      50:- medlemmar, 100:- ej medlemmar.
Anmälan:     Ingen förhandsanmälan

Psykedeliska substanser, psykisk ohälsa och andlig utveckling


Mötespunkter mellan C.G. Jungs perspektiv och dagens pågående forskning

Välkomna till ett panelsamtal med professor Pehr Granqvist, Suzanne Gieser och Tomas Videgård om den pågående forskningen kring de nya psykedeliska terapierna och deras potential för individuation och andlig utveckling, särskilt i relation till CG Jungs syn på människans väg till psykisk hälsa.


Pehr Granqvist är professor i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet. Han är specialiserad på anknytningsteori och -forskning, särskilt på kopplingen mellan anknytning, religion och andlighet. I panelsamtalet vill han lyfta fram den psykedeliska terapins transformerande potential för människors relationer, självacceptans och andlighet.


Suzanne Gieser är fil. dr. i vetenskapshistoria specialiserad på psykoterapins historia och C.G. Jung, leg psykoterapeut, handledare, relationsterapeut, kris- och traumaexpert


Tomas Videgård är fil. dr. i psykologi (en avhandling om Primal Therapy), leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare. Han är speciellt intresserad av relationella, existentiella och andliga perspektiv
i teori och praktik

Tid:               Lördag 26 november kl. 14.00 – 16.30
Plats:            Sensus, Medborgarplatsen, plan 7 
Kostnad:      50:- medlemmar, 100:- ej medlemmar.
Anmälan:      Ingen förhandsanmälan